Books

20/12/2019 New case of African swine fever in Central Balkan National Park

Due to a third identified case of the disease African swine fever has begun the implementation of measures for the prevention and eradication of the disease

Read more  >>
13/12/2019 The observation tower on the Tsarichina Ecotrail is closed

Due to the deterioration of the technical condition and the possible threat to the life and health of the visitors of the Central Balkan National Park the use of the observation tower in the area of Shalya Peak (part of the Tsarichina ecotrail) is temporarily suspended.

Read more  >>
12/12/2019 Second case: measures taken in the National Park due to the African swine fever presence

Due to a second identified case of the disease African swine fever has begun the implementation of measures for the prevention and eradication of the disease

Read more  >>
03/12/2019 Measures taken in the National Park due to the African swine fever presence

With an Order of the Director of the Central Balkan National Park Directorate, within the affected from the disease African swine fever areas (subarea A) has begun the implementation of measures for the prevention and eradication of the disease.

Read more  >>
11/11/2019 National student competition "Ambassadors for Health"

National student competition "Ambassadors for Health" for projects, aimed at the restriction of smoking, alcohol abuse, healthy eating, and exercising.

Read more  >>
25/10/2019 Park employees and children from the SOS Children's Villages set up bird feeders

The event was part of a donation campaign by Raiffeisenbank for placing feeders and birdhouses in schools and kindergartens within the Central Balkan Biosphere reserve.

Read more  >>
11/10/2019 The Ministry of Environment and Water announces a photo competition.

The Ministry of Environment and Water announces a photo competition with the theme "I love the Nature in four seasons".

Read more  >>

News archive

ShowЗеленото богатство на Национален парк Централен Балкан
 


          Книгата е посветена на растителното богатство в Национален парк Централен Балкан - в него са установени над 1 900 вида и подвида висши растения.


          Предложеното издание представя с цветни илюстрации и текст 96 растителни вида, срещани в парка. Включени са както редки и ендемични, така и широко разпространени видове, даващи облика на защитената територия. Отделено е място и на видове, характерни за отделните растителни пояси и типове екосистеми. Без да има претенциите да бъде пълен справочник или пък Червена книга, изданието е предназначено към широка аудитория, избран е по- популярен стил на изложение, много научни термини са умишлено избегнати. Предложен е речник, които има за цел да помогне на читателя  по- лесно да се ориентира в специфичните понятия. В края на статията за всеки вид е представена кратка анотация на английски език. Изложението следва азбучния ред на латинските имена. Най-напред са представени иглолистните дървета и храсти (7 вида), следват ги широколистни дървета и храсти (15 вида) и тревисти растения (74 вида).
 
Автори: доц. Петър Желев и Тодор Гладков; снимки Величка Ганковска, доц. Петър Желев, Тодор Гладков; 120 стр.; Разпространява се на консигнация.

Phone number for making alerts and complaints: +35966801277
(week days from 8:00 to 16:30)
+359886090658
(in non-working hours)
or е-mail address:
office@centralbalkan.bg