Books

15/09/2020 This year's EUROPEANMOBILITYWEEK theme is ‘Zero-emission mobility for all’

Central Balkan National Park will mark the EUROPEAN MOBILITY WEEK with open days from 16 to 22 of September and an information stand in Markoteya City Park in Gabrovo.

Read more  >>
10/09/2020 Allowed quota for Kalofer town - Panitsite locality - Botev Peak 13.09.2020 (Monday) is reached​

According to the Central Balkan National Park Management plan, Road Kalofer town - Panitsite locality - Botev Peak is with restricted access of until 10 motor vehicles per day and it is allowed only in the weekend (Saturday and Sunday) and thought the Bulgarian official rest days from the 1st of June to the 15th of September.

Read more  >>
27/08/2020 ​Preventive activities against fires in forest natural habitats start in Central Balkan National Park

The Park Directorate assigns the implementation of fire-fighting measures under activity №11 Preventive activities against fires in forest natural habitats, within the Project "Restoration and protection of natural habitats and species in the Central Balkan National Park".

Read more  >>

News archive

ShowЗеленото богатство на Национален парк Централен Балкан
 


          Книгата е посветена на растителното богатство в Национален парк Централен Балкан - в него са установени над 1 900 вида и подвида висши растения.


          Предложеното издание представя с цветни илюстрации и текст 96 растителни вида, срещани в парка. Включени са както редки и ендемични, така и широко разпространени видове, даващи облика на защитената територия. Отделено е място и на видове, характерни за отделните растителни пояси и типове екосистеми. Без да има претенциите да бъде пълен справочник или пък Червена книга, изданието е предназначено към широка аудитория, избран е по- популярен стил на изложение, много научни термини са умишлено избегнати. Предложен е речник, които има за цел да помогне на читателя  по- лесно да се ориентира в специфичните понятия. В края на статията за всеки вид е представена кратка анотация на английски език. Изложението следва азбучния ред на латинските имена. Най-напред са представени иглолистните дървета и храсти (7 вида), следват ги широколистни дървета и храсти (15 вида) и тревисти растения (74 вида).
 
Автори: доц. Петър Желев и Тодор Гладков; снимки Величка Ганковска, доц. Петър Желев, Тодор Гладков; 120 стр.; Разпространява се на консигнация.

Phone number for making alerts and complaints: +35966801277
(week days from 8:00 to 16:30)
+359886090658
(in non-working hours)
or е-mail address:
office@centralbalkan.bg