News archive (03/2011)

25/03/2011
info bulletin

The news is available only in BG language.

Read more  >>
22/03/2011

Read more  >>
18/03/2011
Стартира Открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Маркировка и обезопасяване на маршрути”

Процедурата е в изпълнение на проект№ 58301-30-450 „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”  Поръчката има

Read more  >>
Phone number for making alerts and complaints: +35966801277
(week days from 8:00 to 16:30)
+359886090658
(in non-working hours)
or е-mail address:
office@centralbalkan.bg