Профил на купувача

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 16 /05.06.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на неободимата техника и оборудване за превенция и борба с пожари и бракониерство от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

05/06/2020 г.
Номер: 16
Краен срок за подаване на оферти: 17.08.2020 16:30
Състояние: Прекратена
Идентификационен номер на поръчката в ССИ: 20200605-00500-0067    
 
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2020-0004
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
983538 Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 г.
Свали
983555 Обявление за обществена поръчка
15.06.2020 г.
Свали
Документация
17.06.2020 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП1
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП2
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП3
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП4
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП6
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП7
17.06.2020 г.
Свали
Информация по чл. 44 от ЗОП
17.06.2020 г.
Свали
986112 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.2 ТС за об. позиция 2
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.2 ТП за об. позиция 2
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.3 ТС за об. позиция 3
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.3 ТП за об. позиция 3
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.6 ТС за об. позиция 6
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.6 ТП за об. позиция 6
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.7 ТС за об. позиция 7
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.7 ТП за об. позиция 7
02.07.2020 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол № 1
18.09.2020 г.
Свали
Протокол № 2
20.11.2020 г.
Свали
Доклад от работата на комисията
20.11.2020 г.
Свали
Решение за прекратяване на поръчката
20.11.2020 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg