Профил на купувача

08/02/2021 Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Виж повече  >>
05/02/2021 Вандалска проява в НП „Централен Балкан"

На 4 февруари, на територията на Парков участък „Калофер“, Охранителен участък „Джендема“, местност Поняка, при обход на Паркови служители е констатирано увреждане на пано „Вход“ и информационна табела 120/80. Те са част от ансамбъл Главен вход, изграден в изпълнение на проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан“, по Оперативна програма „Околна среда – 2007 – 2013 г. и ремонтиран от Дирекцията регулярно.

Виж повече  >>
28/01/2021 Проектът на Годишен план за пашата и ползване на сено в НП „Централен Балкан“ 2021 е публикуван на страницата на Дирекцията.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 16 /05.06.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на неободимата техника и оборудване за превенция и борба с пожари и бракониерство от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

05/06/2020 г.
Номер: 16
Краен срок за подаване на оферти: 17.08.2020 16:30
Състояние: Прекратена
Идентификационен номер на поръчката в ССИ: 20200605-00500-0067    
 
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2020-0004
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
983538 Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 г.
Свали
983555 Обявление за обществена поръчка
15.06.2020 г.
Свали
Документация
17.06.2020 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП1
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП2
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП3
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП4
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП6
17.06.2020 г.
Свали
Техническа спецификация и образци по ОП7
17.06.2020 г.
Свали
Информация по чл. 44 от ЗОП
17.06.2020 г.
Свали
986112 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.2 ТС за об. позиция 2
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.2 ТП за об. позиция 2
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.3 ТС за об. позиция 3
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.3 ТП за об. позиция 3
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.6 ТС за об. позиция 6
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.6 ТП за об. позиция 6
02.07.2020 г.
Свали
Променено Приложение 1.7 ТС за об. позиция 7
02.07.2020 г.
Свали
Променен Обр. 1.7 ТП за об. позиция 7
02.07.2020 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол № 1
18.09.2020 г.
Свали
Протокол № 2
20.11.2020 г.
Свали
Доклад от работата на комисията
20.11.2020 г.
Свали
Решение за прекратяване на поръчката
20.11.2020 г.
Свали
1004873 Обявление за възложена/прекратена поръчка
20.01.2021 г.
Свали
1008042 Обявление за възложена /Прекратена поръчка за обособена позиция 2
26.02.2021 г.
Свали
Не са открити записи
Не са открити записи
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg