Sign up Forgotton password
(A+)
Bigger font: А+
Smaller font: A-
Normal font: A

bulletin 6.08.2010

06 August 2010

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
--------------------------------------------------
6 август 2010 г.

Случи се:
Белоглав лешояд кръжи над резерват Соколна в Националния парк.
Белоглавият лешояд е забелязан на 29 юли т. г. от парковите служители Венелин Койчев, Сема Бекир и Николай Стайков при обход по западния ръб на резерват Соколна, в местността Белите камъни. Лешоядът – възрастна птица, се издигал с реещ полет над резервата. Наблюдаван е в продължение на десетина минути. Предполага се, че е нощувал в резервата.
     Както вече информирахме, край с. Манолово, община Павел баня, бе изградена волиера за белоглави лешояди с цел реинтродукцията на вида като гнездящ в Националния парк. Двете птици, заселени първоначално във волиерата, са предоставени на Природен парк Врачански Балкан и настанени във волиера край с. Горно Озирово. На тяхно място, на 14 юли т. г., в аклиматизационната волиера край Манолово са пуснати 8 белоглава лешояда от Испания. Птиците са млади, на възраст малко над една година, съобщава Иван Радунчев от Дружеството за защита на хищните птици, който се грижи за тях.
Повече за възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Централен Балкан може да научите на:
http://www.bpps.org/projects/item/2
Още за белоглавия лешояд може да научите на:
http://greenbalkans.org/print.php?id=319&language=bg_BG&cat_id=116

Вторият мониторинг на посетителите в Парка започва на 12 обекта в понеделник - 9 август и ще продължи до 15 август – неделя. Според резултатите от седмичното наблюдение през месец юли (12-18.07.), най-посещаван туристически обект е Екопътека Бяла река – 982 човека, следват маршрут Карлово – х. Васил Левски -  386 и ВЕЦ Видима – изходен пункт за х. Плевен и Екопътека Видимско пръскало – 308. Предпочитаните дни за посещения на защитената територия са събота и неделя. Наблюденията се извършват от паркови служители и са част от проект „Мониторинг на важни природни и антропогенни фактори в парка” - Програма за екологичен мониторинг.

Запознаване със структурата и статута на Парковата администрация, с Националния парк като защитена територия,  с Плана за управление и действащата нормативна уредба, с възможностите за образователна дейност и за туризъм бяха акцентите на първите занимания, с които стартира на 2 август Проект “Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса”. В учебно-информационния център на Централния офис в Габрово, Антон Станчев и Павлина Рачева - координатори от Дирекцията като партньорска организация, представиха темите и направиха първоначален инструктаж на участниците в Проекта - студенти и обучаващ преподавател от Пловдивския университет. От следващия ден започна програмата за теренна работа - групата отпътува за парков участък Тетевен за практическо обучение - инвентаризация на дървесина – снемане на данни и клупиране в заложните пробни площи. Тази дейност ще се осъществява в продължение на 10 дни, 5 от които и в парков участък Троян. Предварителното обучение на студентите в спецификата на инвентаризацията на дървесината е поверено на н-к сектор Екологосъобразен поминък и служител от парковата охрана. Мониторинг на биоразнообразието в парковите участъци Карлово и Калофер и поддържащи дейности по трасето на Екопътека Бяла река в парков участък Калофер са следващите ангажименти на стажантите. Планирани са посещения на хижите Ехо, Козя стена, Дерменка, Чучул, Хубавец, Добрила, Васил Левски, Рай и заслон Ботев и запознаване с резерватите Стара река и Джендема. Стажът на студентите ще завърши с изпит и оценка на 13 септември т. г. в парков участък Калофер.
Проектът “Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет “Биология” чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса” е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” Проектът предвижда 30 работни дни практическо обучение на студенти и обучаващ преподавател по планирана обща и индивидуална работна програма в Парковата дирекция и в защитената територия. В него участват шестима студенти ІІІ-ти и ІV-ти курс, специалности „Екология” и „Биология” от Биологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и един обучаващ преподавател. Парковата дирекция, в качеството си на партньорска организация, участва с осем обучаващи служители.
    С Проекта се цели да се подобри качеството на образованието и обучението, да се получават знания и придобиват умения в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез създаване на квалифицирани кадри за изграждане на икономика, осигуряваща по-висока заетост и социална интеграция. С осъществяването на проектните дейности ще се създаде сътрудничество между Пловдивския университет и Парковата дирекция за обучение на студенти от биологични специалности по планирана програма в реална работна среда. Чрез Проекта в работата на Дирекцията ще се включат млади, образовани, мотивирани и отворени към природозащитата хора, прилагащи на практика наученото в университета. Стажът в Централен Балкан ще подпомогне и подготовката на бъдещи експерти за защитените територии и природозащитата като цяло.
    Повече за проекта може да откриете на адрес: http://bio.uni-plovdiv.bg/?cat=40

Знаете ли, че:
Министерството на околната среда и водите обяви през м. юли Национална информационна кампания „Обичам природата – и аз участвам!”. Кампанията е в подкрепа  на обстоятелството, че все повече хора в България се присъединяват към идеята за чиста околна среда и са готови да обвържат своята загриженост за природата с всекидневни действия за нейното съхранение.
„Нашето желание е максимален брой хора в страната да се обединят за отговорно поведение срещу замърсяването на природата с отпадъци – се казва в призива на Министерството към обществеността. -  Всеки може да участва. Вие можете да прибирате боклука, когато сте сред природата или по време на пътуване, да организирате почистване на тревните площи във вашата община, да призовете съседите да събират разделно отпадъците, да засадите дърво, а още по-добре – да организирате колегите или съучениците си в това начинание… възможностите са безкрайни и всеки намира своя начин.
Ценим усилието на всеки човек в страната и очакваме да се свържете с нас на имейл: contact@moew.government.bg
Не забравяйте да изпишете като Subject:   I AZ UCHASTVAM
Разкажете как участвате Вие, Вашето семейство и приятели – почиствате ли след пикник, събирате ли боклука разделно, как пестите водата и тока, грижите ли се за градина, участвате ли с други хора в почистване на парковете, планините, коритата на реките, как приучвате децата го правят и т.н. 
Споделете с нас добрите практики във Вашата фирма, община или неправителствена организация – как Вие полагате грижа за зелени паркове и зелени площи, как работите по проекти, които предлагат устойчиви решения за съхранение на природата чрез участието на обществото, стремите ли се да промените потребителското си поведение: набавили ли сте съдове за разделно събиране, използвате ли рециклирана хартия във Вашия офис, финансирате ли «зелени» инициативи, как подпомагате детски градини и училища в такива начинания?
Ние ще публикуваме Вашите писма на сайта на МОСВ, за да представим резултатите от Вашите усилия и съучастие. Така ще обменим практически опит и идеи.
Убедени сме, че трябва да извървим този път заедно, за да заживеем в модерна и чиста държава. Ако всички хора се отнасят с внимание към природата и се грижат за малките неща, това ще направи големите цели за опазването на околната среда по-бързо изпълними.
Благодарим предварително на всички, които биха споделили опита си!” – завършва посланието.
     Парковата дирекция се присъединява към Кампанията с организирането на две доброволчески акции за почистване на защитената територия: през м. септември – за служителите от дирекцията и през м. октомври – за доброволци от страната. Ако искате да се включите, заявете своето желание на имейл: dtoteva@centralbalkan.bg

Парковата дирекция припомня:
Необходимо е посетителите, туристите и персонала на хижите „Хубавец”, „Балкански рози” и „Васил Левски” да преминават по мостовете по маршрут Карлово – х. Васил Левски през резерват Стара река с повишено внимание.
При обход на охранителните участъци „Стара река” и „Жълтец” е установено, че последният мост преди хижа „Васил Левски” е във фаза, която представлява опасност при преминаване на хора и животни. С оглед предотвратяването на инциденти, служители на Дирекцията поставиха предупредителни табели на мостовете.
    По-голямата част от туристическата инфраструктура по пешеходните маршрути в парка (зимна маркировка, мостови и обезопасителни съоръжения, чешми и др.) е изграждана през втората половина на XX век, най-често без проектиране и строителна документация и процедура.
    По ред обясними причини (най-вече финансови и организационни) лицата, изградили тези обекти, са намалили до минимум или спрели поддръжката и рехабилитацията им.
    Поради липса на друга ясна алтернатива и в рамките на своите финансови възможности, Дирекцията на парка ежегодно финансира неголеми спешни и неотложни обезопасителни дейности по туристическите маршрути и включва в своите предложения към европейските фондове поетапна рехабилитация на приоритетни обекти.
    Парковата дирекция се обръща с призив към посетителите на защитената територия, сред които има различни специалисти, при установяване на рискови съоръжения или места по туристическите маршрути, да сигнализират на  e-mail: office@centralbalkan.bg , за да може при възможност да се предприемат аварийни мерки или спиране на опасните маршрути.
   
Още не е късно да се включите в обявения от Фондация PAN Parks он-лайн конкурс „Дивите съкровища на Европа”.
Фондация PAN Parks, Европейската организация за защита на дивата природа, предлага през това лято да опознаете и да се насладите на последните останали диви територии в Европа - сред тях е и Национален парк Централен Балкан. Кампанията-състезание на Фондацията има за цел да повиши информираността, свързана с богатствата на Европейската природа. Тя стартира на 5 юли и ще даде на природолюбителите възможност да открият съкровищата на прекрасни територии с дива природа - 11-те сертифицирани PAN Park паркове в Европа. По време на 11-седмичното състезание ще бъдат раздадени няколко седмични награди, а на финала е и Голямата награда: един знаещ и щастлив победител ще получи пътуване с S-Cape Travel до Национален парк Майелла, Италия, за да се срещне лично и отблизо с удивителните природни чудеса!
PAN Parks са сертифицирани паркове - територии с изключителна природна красота, предназначени за опазване на дивите растения и животни. Тези паркове са разположени в Европа - от Скандинавия до Средиземно море. Може да си подарите празник като ги посетите и им се насладите по различен начини - от туризъм и риболов до скално катерене и каяк, право в сърцето на най-недокоснатите природни пейзажи на Европа.
Фондация PAN Parks реши да започне кампания за повишаване на осведомеността под формата на един забавен и с различни награди он-лайн конкурс.
Правилата са много прости: всичко, което трябва да направите, е да се регистрирате на сайта и да предприеме он-лайн предизвикателството, свързано с различни PAN паркове всяка седмица. След проучване на растителния и животински свят на всяка отделна територия, отговорете на пет въпроса и ги изпратете непосредствено, така че да отговарят на изискванията за седмични награди, вариращи от бинокли до якета и чанти. Тези, които отговорят на всички въпроси правилно, ще могат да спечелят страхотната Голяма награда: почивка една седмица в Националния парк Майелла в Италия, предлагана от S-Cape Travel, туроператор, партньор на Фондацията.
Всички въпроси са на разположение през цялото състезание, така че участниците могат да влизат по всяко време и да отговарят на въпроси от предходна седмица, като посочат местата на парковете на картата, намираща се на микросайта на състезанието - http://www.winaholiday.panparks.org .
Така че, ако сте един от многото, които желаят да научат повече за скритите съкровища на Европа, не пропускайте тази невероятна възможност: откриване на дивата природа. Съществуваща в непосредствена близост, тя вълнува сама по себе си, но като зрелищно пътешествие, водещо през буковите гори на Майелла и наблюдаването на видри, сови и легендарния вълк на Апенините, със сигурност крайният победител няма да забрави през целия си живот.
Повече за конкурса „Дивите съкровища на Европа” ще намерите на: http://www.winaholiday.panparks.org
За да научите повече за Фондация PAN Parks и Европейската мрежа , представяща най-доброто от дивата природа в Европа – посетете http://www.panparks.org
За да получите информация за S-Cape Travel http://www.s-cape.eu

Очаквайте в следващия бюлетин:
-  новини